ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
پالایش نفت اصفهاننرمال پنتانرینگ داخلی و بین الملل1400/04/221400/04/27 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت اصفهاننرمال هگزانرینگ داخلی و بین الملل1400/04/221400/04/27 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت اصفهاننرمال بوتانرینگ داخلی و بین الملل1400/04/221400/04/27 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروپالایش گنگانبرش پنتان (پنتان پلاس)رینگ داخلی و بین الملل1400/04/221400/04/27 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت فجر انرژی خلیج فارساکسیژن مایعرینگ داخلی و بین الملل1400/03/111400/04/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پتروپالایش نیک یزدهیدروکربن سبک حاصل از برش اول میعانات گازی پارس جنوبی با کد شناسایی 351380152رینگ بین الملل1400/03/111400/03/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پتروپالایش نیک یزدهیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی پارس جنوبی با کد شناسایی 351380153رینگ بین الملل1400/03/111400/03/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت صنایع طبی آرکا شیمی سورنانیتروژن مایعرینگ داخلی و بین الملل1400/02/081400/02/20 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارسبرش پنتان رینگ داخلی و بین الملل1399/12/101400/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا رافینیترینگ داخلی و بین الملل1399/12/101400/01/17 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
برقشـرکـت بــرق منطقه¬ای گـیلان 1399/11/181399/12/03 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
ته مانده برج تقطیر (AR)شرکت پالایش نفت کرمانشاه1399/11/181399/12/02 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سنگین صادراتی (40،000 میلیارد ریال)شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند1399/11/181399/11/26 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سنگین صادراتی (20،000 میلیارد ریال)شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند1399/11/181399/11/26 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1399/11/181399/11/26 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران1399/06/181399/11/19 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر1399/09/081399/09/25 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولشرکت پتروشیمی بوشهر1399/09/181399/09/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی1399/09/081399/09/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سنگین صادراتیشرکت ملی نفت ایران1399/04/281399/05/21 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
1234


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
اطلاعاتی وجود ندارد


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه هریس دریافت فایل 1400/01/15
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه جهرم دریافت فایل 1399/12/26
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه زاهدان دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه طرشت دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 3 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 1 بخش گاز نیروگاه هنگام دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد 1 و 2 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان دریافت فایل 1399/05/28
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه گهران دریافت فایل 1398/09/23
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه افق ماهشهر واحد 3 و 4 دریافت فایل 1398/03/11
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه افق ماهشهر واحد 1 و 2 دریافت فایل 1397/07/14