ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
فولاد مبارکه اصفهان اکسیژن مایع رینگ داخلی و بین الملل1402/09/081402/09/08 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
فولاد مبارکه اصفهان نیتروژن مایع رینگ داخلی و بین الملل1402/09/081402/09/08 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
صباتک بهار پردیسروغن سنگین پایه قطرانیرینگ داخلی1402/09/081402/09/08 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
توسعه معادن و صنایع معدنی بلور کویرزغال سنگ آنتراسیترینگ داخلی و بین الملل1402/07/251402/07/26 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
فردوس ماشین تهران(نیروگاه خورشیدی هرند)برقرینگ داخلی و بین الملل1402/07/251402/07/25 دریافت فایل برق
شرکت پالایش نفت آبادان ته‌مانده برج تقطیر اتمسفریک رینگ داخلی و بین الملل1402/06/141402/07/05 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت تبریزگاز مایع رینگ داخلی و بین الملل1402/06/141402/06/21 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
مدیریت سپهر انرژی صادراتبرقرینگ داخلی و بین الملل1402/06/071402/06/20 دریافت فایل برق
فن آوران انرژی پاکبرقرینگ داخلی و بین الملل1402/06/141402/06/18 دریافت فایل برق
تولید برق عسلویه مپنا(نیروگاه عسلویه مپنا)برقرینگ داخلی و بین الملل1402/05/311402/06/01 دریافت فایل برق
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
برق شرکت برق منطقه‌ای گیلان 1401/12/231402/02/05 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام امیدنامه پذيرش و درج قرارداد آتی نفت خام در بازار مشتقه1401/12/031402/01/26 دریافت فایل قرارداد آتی
میعانات گازی امیدنامه پذيرش و درج قرارداد آتی میعانات گازی در بازار مشتقه1401/12/031402/01/26 دریافت فایل قرارداد آتی
برقشرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر1401/12/231402/01/22 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1401/12/031401/12/23 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1401/12/031401/12/23 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برش پنتانشرکت پترو پالایش کنگان 1401/08/181401/08/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولشرکت پتروشیمی مرجان1401/02/261401/03/22 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت سهامی توسعه منابع آب و نیرو ایران1400/12/141400/12/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولامیدنامه پذيرش و درج قرارداد آتی متانول در بازار مشتقه1400/04/201400/12/15 دریافت فایل قرارداد آتی
12345...>>


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/25 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
گواهی صرفه‌جویی انرژی محقق شده شرکت مدیریت، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) دریافت فایل 1402/08/21
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه برق آبی داریان دریافت فایل 1402/06/04
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه برق آبی سردشت دریافت فایل 1402/06/04
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند دریافت فایل 1401/11/11
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه دریافت فایل 1401/10/18
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه زاگرس کوثر دریافت فایل 1401/10/18
اوراق گواهی ظرفیت نقدی تولید نیروی برق آبادان دریافت فایل 1401/09/29
گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم دریافت فایل 1401/05/12
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه سرو دریافت فایل 1401/03/28
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 1 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه دریافت فایل 1400/10/13
123