ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
پالایش نفت ستاره خلیج فارسنفت سفیدرینگ بین الملل1401/11/251402/03/13 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت مدیریت شبکه برق ایران برقرینگ داخلی و بین الملل1402/02/121402/02/31 دریافت فایل برق
شرکت پارسیان نانو دانش برقرینگ داخلی و بین الملل1402/02/251402/02/30 دریافت فایل برق
شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانهبرقرینگ داخلی و بین الملل1402/02/251402/02/30 دریافت فایل برق
شرکت پارس آذر صنعت نفتبرقرینگ داخلی و بین الملل1402/02/251402/02/30 دریافت فایل برق
سازمان انرژی¬های تجدیدپذیر و بهره¬وری انرژی برقبرقرینگ داخلی و بین الملل1402/02/251402/02/27 دریافت فایل برق
شرکت سولار انرژی اسپادانبرقرینگ داخلی و بین الملل1402/02/251402/02/27 دریافت فایل برق
شرکت فرومولیبدن کویر رفسنجانبرقرینگ داخلی و بین الملل1402/02/251402/02/27 دریافت فایل برق
شرکت توسعه صنايع تابان انرژی پاسارگادبرقرینگ داخلی و بین الملل1402/02/251402/02/27 دریافت فایل برق
شرکت نیروگاه خورشیدی آفتاب تابان گاريزاتبرقرینگ داخلی و بین الملل1402/02/251402/02/27 دریافت فایل برق
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
برق شرکت برق منطقه‌ای گیلان 1401/12/231402/02/05 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام امیدنامه پذيرش و درج قرارداد آتی نفت خام در بازار مشتقه1401/12/031402/01/26 دریافت فایل قرارداد آتی
میعانات گازی امیدنامه پذيرش و درج قرارداد آتی میعانات گازی در بازار مشتقه1401/12/031402/01/26 دریافت فایل قرارداد آتی
برقشرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر1401/12/231402/01/22 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1401/12/031401/12/23 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1401/12/031401/12/23 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برش پنتانشرکت پترو پالایش کنگان 1401/08/181401/08/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولشرکت پتروشیمی مرجان1401/02/261401/03/22 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت سهامی توسعه منابع آب و نیرو ایران1400/12/141400/12/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولامیدنامه پذيرش و درج قرارداد آتی متانول در بازار مشتقه1400/04/201400/12/15 دریافت فایل قرارداد آتی
12345...>>


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/25 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند دریافت فایل 1401/11/11
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه دریافت فایل 1401/10/18
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه زاگرس کوثر دریافت فایل 1401/10/18
اوراق گواهی ظرفیت نقدی تولید نیروی برق آبادان دریافت فایل 1401/09/29
گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم دریافت فایل 1401/05/12
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه سرو دریافت فایل 1401/03/28
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 1 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه دریافت فایل 1400/10/13
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه کاسپین دریافت فایل 1400/07/27
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 2 بخش گاز نیروگاه هنگام دریافت فایل 1400/05/05
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه علی آباد گلستان دریافت فایل 1400/05/05
12