ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
شرکت پارس بهین پالایش نفت قشمبرش سبک حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیلرینگ داخلی و بین الملل1401/05/241401/05/26 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت تولید نیروی برق خوزستان غديربرقرینگ داخلی و بین الملل1401/05/051401/05/19 دریافت فایل برق
شرکت پتروشیمی نورینفتای سبک رینگ داخلی و بین الملل1401/02/201401/05/03 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت آبادانال سی او رینگ داخلی و بین الملل1401/04/151401/04/28 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
احداث معدن تکافر سپاهانزغال سنگ بیتومینه کک شورینگ داخلی و بین الملل1401/04/151401/04/28 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
نفت پارسفورفورال اكستراكترینگ داخلی و بین الملل1401/04/151401/04/28 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت ملی نفت ایران نفت سفید رینگ داخلی و بین الملل1401/03/171401/04/25 دریافت فایل نفت و گاز
شرکت ملی نفت ایران نفتای سبک رینگ داخلی و بین الملل1401/03/171401/04/25 دریافت فایل نفت و گاز
شرکت ملی نفت ایران بنزین رینگ داخلی و بین الملل1401/03/171401/04/25 دریافت فایل نفت و گاز
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا گاز مایع رینگ داخلی و بین الملل1401/02/201401/03/25 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
متانولشرکت پتروشیمی مرجان1401/02/261401/03/22 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت سهامی توسعه منابع آب و نیرو ایران1400/12/141400/12/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولامیدنامه پذيرش و درج قرارداد آتی متانول در بازار مشتقه1400/04/201400/12/15 دریافت فایل قرارداد آتی
نفتای سبکامیدنامه پذيرش و درج قرارداد آتی نفتا سبک در بازار مشتقه1400/04/201400/12/15 دریافت فایل قرارداد آتی
برقشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی1400/09/171400/10/13 دریافت فایل برق
نفت خام سنگین صادراتیشرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند1400/09/171400/10/05 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولشرکت پتروشیمی مرجان1400/09/161400/09/14 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
برقشـرکـت بــرق منطقه¬ای گـیلان1400/08/161400/09/14 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولشرکت پتروشیمی بوشهر 1400/08/161400/09/14 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
نفت خام سبک داخلیوزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران1400/06/221400/06/24 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
12345...>>


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/25 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم دریافت فایل 1401/05/12
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه سرو دریافت فایل 1401/03/28
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 1 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه دریافت فایل 1400/10/13
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه کاسپین دریافت فایل 1400/07/27
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 2 بخش گاز نیروگاه هنگام دریافت فایل 1400/05/05
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه علی آباد گلستان دریافت فایل 1400/05/05
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه هریس دریافت فایل 1400/01/15
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه جهرم دریافت فایل 1399/12/26
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه زاهدان دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه طرشت دریافت فایل 1399/12/16
12