ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
شرکت پتروشیمی بهتاز شیمیهيدروكربن سبك حاصل از برش اول ميعانات گازي پارس جنوبی شیرین سازی نشده (ترش) كد 111110103رینگ داخلی و بین الملل1401/02/201401/02/28 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پتروشیمی بهتاز شیمیهيدروكربن سبك حاصل از برش دوم ميعانات گازي پارس جنوبی شیرین سازی نشده (ترش) كد 111110104رینگ داخلی و بین الملل1401/02/201401/02/28 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت کانی کربن طبس زغالسنگ بیتومینه حرارتی رینگ داخلی و بین الملل1401/01/161401/02/04 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پترو پالایش کاسپین شیمی پاسارگادهيدروكربن سبك حاصل از برش دوم ميعانات گازي پارس جنوبی شیرین سازی نشده (ترش) كد 111110104رینگ بین الملل1401/01/161401/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پتروشیمی ایلام بنزین پیرولیزرینگ داخلی و بین الملل1401/01/161401/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس کنسانتره ذغالسنگ رینگ داخلی و بین الملل1401/01/161401/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پالایش پارسیان سپهر نفتای سبک رینگ داخلی و بین الملل1401/01/161401/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پتروشیمی ایلام پروپیلن رینگ داخلی و بین الملل1401/01/161401/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پترو پالایش کاسپین شیمی پاسارگادهيدروكربن سبك حاصل از برش اول ميعانات گازي پارس جنوبی شیرین سازی نشده (ترش) كد 111110103 رینگ بین الملل1401/01/161401/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
توسعه منابع آب و نیروی ایران (نیروگاه برق آبی سردشت) برقرینگ داخلی و بین الملل1400/11/131400/11/18 دریافت فایل برق
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
برقشرکت سهامی توسعه منابع آب و نیرو ایران1400/12/141400/12/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولامیدنامه پذيرش و درج قرارداد آتی متانول در بازار مشتقه1400/04/201400/12/15 دریافت فایل قرارداد آتی
نفتای سبکامیدنامه پذيرش و درج قرارداد آتی نفتا سبک در بازار مشتقه1400/04/201400/12/15 دریافت فایل قرارداد آتی
برقشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی1400/09/171400/10/13 دریافت فایل برق
نفت خام سنگین صادراتیشرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند1400/09/171400/10/05 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولشرکت پتروشیمی مرجان1400/09/161400/09/14 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
برقشـرکـت بــرق منطقه¬ای گـیلان1400/08/161400/09/14 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولشرکت پتروشیمی بوشهر 1400/08/161400/09/14 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
نفت خام سبک داخلیوزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران1400/06/221400/06/24 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولید نیروی برق آبادان 1400/04/201400/05/09 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
12345


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/25 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 1 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه دریافت فایل 1400/10/13
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه کاسپین دریافت فایل 1400/07/27
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 2 بخش گاز نیروگاه هنگام دریافت فایل 1400/05/05
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه علی آباد گلستان دریافت فایل 1400/05/05
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه هریس دریافت فایل 1400/01/15
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه جهرم دریافت فایل 1399/12/26
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه زاهدان دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه طرشت دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 3 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 1 بخش گاز نیروگاه هنگام دریافت فایل 1399/12/16
12