آمار معاملات
از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
تار یخ نماد بازار هدف نام تجاری کالا تولید کننده نام كارگزار ارزش ریالی کل حجم معامله شده واحد عرضه حجم تقاضا متوسط قیمت تقاضا بیشترین قیمت معامله کمترین قیمت معامله متوسط قیمت معامله تعداد دفعات معامله قیمت پایه واحد قیمت نوع قرارداد حجم عرضه حداکثر افزایش حجم عرضه زمان انجام معامله تابلو
1401/03/03 DHCBECABEX0010308 داخلي برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی بندر امام بانک سپه
-
-
تن
-
-
0
0
0
145,022
ریال نقد
220
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DNLKSCABEX0010310 داخلي نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی شرکت پالایش نفت کرمانشاه توانا
-
-
تن
-
-
0
0
0
196,236
ریال نقد
1,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DREBOCABEX0010308 داخلي ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شهر
-
-
تن
-
-
0
0
0
220,160
ریال نقد
3,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DLXIOCABEX1010308 داخلي اکستراکت سبك DAE11 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی شرکت نفت ایرانول صبا تامين
-
-
تن
-
-
0
0
0
148,000
ریال نقد
312
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DLNPFCABEX1010308 داخلي نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی شرکت فجر انرژی خلیج فارس بهگزين
-
-
تن
-
-
0
0
0
35,000
ریال نقد
200
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DHHBOCABEX0010308 داخلي هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شهر
-
-
تن
-
-
0
0
0
262,268
ریال نقد
3,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DRFBOCABEX0010308 داخلي رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شهر
-
-
تن
-
-
0
0
0
200,883
ریال نقد
1,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DIGBECABEX0010308 داخلي گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی بندر امام بانک سپه
-
-
تن
-
-
0
0
0
202,188
ریال نقد
300
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DIBBEFWBEX0010315 داخلي گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی شرکت پتروشیمی بندر امام بانک سپه
-
-
تن
-
-
0
0
0
203,132
ریال سلف
500
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DLXIOCABEX0010308 داخلي اکستراکت سبك DAE10 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی شرکت نفت ایرانول صبا تامين
-
-
تن
-
-
0
0
0
148,000
ریال نقد
520
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DSVBACABEX0010308 داخلي حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی شرکت پالایش نفت بندرعباس بانک پاسارگاد
-
-
ليتر
-
-
0
0
0
210,525
ریال نقد
3 میلیون
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DPTKSCABEX0010311 داخلي پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی شرکت پالایش نفت کرمانشاه توانا
-
-
تن
-
-
0
0
0
415,762
ریال نقد
1,012
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DSBBICABEX0010310 داخلي حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي شرکت پتروشیمی بیستون توانا
-
-
ليتر
-
-
0
0
0
220,551
ریال نقد
600,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DOXPFCABEX0010308 داخلي اکسیژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی شرکت فجر انرژی خلیج فارس بهگزين
-
-
تن
-
-
0
0
0
22,000
ریال نقد
75
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1401/03/03 DCDPJCRBEX0010308 داخلي میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارا
-
-
بشکه
-
-
0
0
0
17 میلیون
ریال نسیه
200,000
-
طول بازار تابلو نفت و گاز
12تار یخ نماد بازار هدف نام کالا تولید کننده نام كارگزار ارزش ریالی کل حجم معامله شده واحد عرضه حجم تقاضا متوسط قیمت تقاضا بیشترین قیمت معامله کمترین قیمت معامله متوسط قیمت معامله تعداد دفعات معامله قیمت پایه واحد قیمت نوع قرارداد حجم عرضه حداکثر افزایش حجم عرضه زمان انجام معامله تابلو
اطلاعاتی وجود ندارد