اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز بوتان شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بين الملل تن 5,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1402/09/1515:20:00 -
MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام در رینگ بین الملل تن 276 - نقديبانک ملي ايران1402/09/1514:45:00 -
ته مانده برج تقطیر اتمسفریک شرکت پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل تن 5,000 - کشف پريميومتوانا1402/09/1514:30:00 -
(LCO)ال سی او پالايش نفت آبادان در رينگ بین الملل تن 5,000 - نقديمفيد1402/09/1514:00:00 -
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل (عرضه توسط ستاره خلیج فارس) تن 20,000 10,000 کشف پريميومخبرگان سهام1402/09/1415:20:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل.عمده بشکه 260,000 - کشف پريميومتوانا1402/09/1414:45:00 -
گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل تن 3,000 - کشف پريميومآگاه1402/09/1414:30:00 -
برش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل تن 400 - نقديآرمون بورس1402/09/1414:15:00 -
برش 4 کربنه (رافینیت) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل تن 300 - نقديآرمون بورس1402/09/1414:00:00 -
پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل تن 200 - نقديآرمون بورس1402/09/1413:45:00 -
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی بشکه 30,000 - نسيهخبرگان سهام1402/09/1412:15:00 -
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی بشکه 30,000 - نسيهباهنر1402/09/1412:00:00 -
سبد پایه 202 شرکت پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی سبد 3 - کشف پريميومتوسعه فردا1402/09/1411:55:00 -
نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی تن 300 - نقديسهم آشنا1402/09/1411:50:00 -
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی بشکه 30,000 - نسيهتوانا1402/09/1411:45:00 -
12345