اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
نفتا (حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی) پارس بهین پالایش نفت قشم در رینگ بین الملل تن 8,000 - کشف پريميومبانک پاسارگاد1402/03/1714:15:00 -
پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل تن 200 - نقديآرمون بورس1402/03/1714:00:00 -
برش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل تن 400 - نقديآرمون بورس1402/03/1713:45:00 -
بوتان شرکت پتروشیمی خارک در رینگ بین الملل تن 8,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1402/03/1713:30:00 -
پروپان شرکت پتروشیمی خارک در رینگ بین الملل تن 12,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1402/03/1713:15:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 3,000 - کشف پريميومتوانا1402/03/1614:15:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 3,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1402/03/1614:00:00 -
پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی تن 6,336 - کشف پريميومخبرگان سهام1402/03/1611:50:00 -
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 200 - نقديايساتيس پويا1402/03/1611:40:00 -
بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ داخلی تن 3,000 - نقديبانک ملي ايران1402/03/1611:35:00 -
MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 300 - نقديايساتيس پويا1402/03/1611:30:00 -
متانول پتروشیمی مرجان در رینگ داخلی تن 1,000 - سلفآرمون بورس1402/03/1611:15:00 -
متانول پتروشیمی فن آوران در رینگ داخلی تن 1,512 - سلفصبا تامين1402/03/1611:05:00 -
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی تن 3,600 - سلفبانک صنعت و معدن1402/03/1611:00:00 -
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی تن 1,700 - نقديبانک ملي ايران1402/03/1610:55:00 -
12