مشاهده اطلاعات نماد : نیتروژن مایع شرکت فولاد خوزستان در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 616
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 256: 30758:-3690986
نماد تجاری DLNKOCABEX0020908
نام تولید کننده شرکت فولاد خوزستان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا نیتروژن مایع شرکت فولاد خوزستان در رینگ داخلی
حجم عرضه 616
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 42000.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 29400.00
حداکثر قیمت مجاز 63000.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 4
تعداد حجم قیمت
1 66 42000
تعداد حجم قیمت
1 616 42000
تاریخ حجم قیمت
1402/08/30 66 42,000
تاريخ حجم قيمت
1402/08/23 22 تن 42,000
1402/08/23 22 تن 42,000
1402/08/09 44 تن 42,000
1402/08/03 220 تن 42,000
1402/08/02 176 تن 42,000
1402/08/02 198 تن 42,000
1402/08/02 22 تن 42,000
1402/07/18 22 تن 46,200
1402/07/04 44 تن 46,200
1402/07/04 110 تن 46,200
12