مشاهده اطلاعات نماد : اکسیژن مایع شرکت فولاد خوزستان در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 308
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 279: 33482:-4017898
نماد تجاری DOXKOCABEX0020908
نام تولید کننده شرکت فولاد خوزستان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا اکسیژن مایع شرکت فولاد خوزستان در رینگ داخلی
حجم عرضه 308
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 37485.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 26240.00
حداکثر قیمت مجاز 56227.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 4
تعداد حجم قیمت
1 22 37485
1 44 37487
1 44 37488
4 88 37485
1 110 37485
تعداد حجم قیمت
1 308 37485
تاریخ حجم قیمت
1402/08/30 44 37,488
1402/08/30 44 تن 37,487
1402/08/30 88 37,485
1402/08/30 110 تن 37,485
1402/08/30 22 37,485
تاريخ حجم قيمت
1402/09/07 44 تن 37,485
1402/08/23 22 تن 37,499
1402/08/23 22 تن 37,497
1402/08/23 22 تن 37,493
1402/08/23 22 تن 37,490
1402/08/23 110 تن 37,485
1402/08/23 110 تن 37,485
1402/08/16 308 تن 37,111
1402/08/16 22 تن 36,757
1402/08/16 44 تن 36,757
12345...>>