مشاهده اطلاعات نماد : بنزین پیرولیز(PYG) پتروشیمی ایلام در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 278: 33373:-4004819
نماد تجاری DPGPICABEX0020907
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی ایلام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا بنزین پیرولیز(PYG) پتروشیمی ایلام در رینگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 260000.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 182000.00
حداکثر قیمت مجاز 2600000.00
حداقل حجم خرید 250
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
2 1000 190000
2 1000 200000
تعداد حجم قیمت
1 2000 260000
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1402/09/04 1000 تن 268,885
1402/09/04 1000 تن 268,885
1402/05/30 250 تن 225,000
1402/05/30 250 تن 225,000
1402/05/30 250 تن 225,000
1402/05/30 250 تن 225,000
1402/05/23 1500 تن 225,000
1402/05/23 1500 تن 225,000
1402/05/17 600 تن 195,000
1402/04/10 2000 تن 194,000
123