مشاهده اطلاعات نماد : رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 278: 33382:-4005842
نماد تجاری DRFBOCABEX0020905
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 218684.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 153079.00
حداکثر قیمت مجاز 2186840.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000 218684
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1402/08/23 2000 تن 213,754
1402/07/12 200 تن 231,066
1402/07/12 200 تن 231,066
1402/04/13 700 تن 200,000
1402/03/09 100 تن 209,000
1402/01/08 500 تن 227,421
1402/01/08 500 تن 227,421
1401/11/25 500 تن 212,698
1401/11/25 500 تن 212,698
1401/11/25 500 تن 212,698
1234