مشاهده اطلاعات نماد : هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 278: 33419:-4010291
نماد تجاری DHHBOCABEX0020905
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 266806.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 186765.00
حداکثر قیمت مجاز 26680600.00
حداقل حجم خرید 150
حداقل خرید جهت کشف قیمت 150
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000 266806
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1402/07/18 150 تن 306,283
1402/07/18 330 تن 306,283
1402/07/18 2520 تن 306,283
1402/07/04 1000 تن 323,795
1402/02/27 25 تن 216,889
1402/01/29 500 تن 205,035
1402/01/29 500 تن 205,035
1401/10/20 1000 تن 228,664
1401/10/20 1000 تن 228,664
1401/10/20 1000 تن 228,664
12345...>>