مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 276: 33132:-3975890
نماد تجاری DIGBECABEX0020905
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 220876.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 154614.00
حداکثر قیمت مجاز 2208760.00
حداقل حجم خرید 10
حداقل خرید جهت کشف قیمت 7
تعداد حجم قیمت
1 20 220876
1 80 220876
1 100 220876
تعداد حجم قیمت
1 200 220876
تاریخ حجم قیمت
1402/08/30 20 220,876
1402/08/30 80 تن 220,876
1402/08/30 100 220,876
تاريخ حجم قيمت
1402/09/07 40 تن 240,666
1402/09/07 20 تن 240,072
1402/09/07 140 تن 231,000
1402/08/23 100 تن 220,143
1402/08/23 100 تن 220,143
1402/08/16 20 تن 219,699
1402/08/16 100 تن 219,699
1402/08/09 100 تن 216,959
1402/08/09 100 تن 216,959
1402/08/09 100 تن 216,959
12345...>>