مشاهده اطلاعات نماد : سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 278: 33410:-4009204
نماد تجاری DSOSZCABEX0020905
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 147089.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 102963.00
حداکثر قیمت مجاز 14708900.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
2 250 147089
5 500 147089
2 1000 147089
تعداد حجم قیمت
1 5000 147089
تاریخ حجم قیمت
1402/08/30 500 147,089
1402/08/30 500 تن 147,089
1402/08/30 1000 147,089
1402/08/30 500 تن 147,089
1402/08/30 500 147,089
1402/08/30 1000 تن 147,089
1402/08/30 500 147,089
1402/08/30 250 تن 147,089
1402/08/30 250 147,089
تاريخ حجم قيمت
1402/09/08 1000 تن 184,445
1402/09/08 1000 تن 183,335
1402/09/08 500 تن 179,235
1402/09/08 200 تن 178,335
1402/09/08 500 تن 172,000
1402/09/08 1000 تن 172,000
1402/09/08 250 تن 170,702
1402/09/08 500 تن 162,789
1402/08/24 200 تن 185,089
1402/08/24 1000 تن 184,350
12345...>>