مشاهده اطلاعات نماد : نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 247: 29695:-3563404
نماد تجاری DLNPFCABEX0020908
نام تولید کننده شرکت فجر انرژی خلیج فارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 49000.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34300.00
حداکثر قیمت مجاز 490000.00
حداقل حجم خرید 10
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 50 49000
تعداد حجم قیمت
1 200 49000
تاریخ حجم قیمت
1402/08/30 50 49,000
تاريخ حجم قيمت
1402/08/16 50 تن 49,000
1402/08/02 50 تن 49,000
1402/07/18 50 تن 49,000
1402/07/18 100 تن 49,000
1402/06/28 100 تن 49,000
1402/06/21 70 تن 49,000
1402/06/21 100 تن 49,000
1402/06/21 20 تن 49,000
1402/06/21 10 تن 49,000
1402/06/14 100 تن 50,505
12345...>>