مشاهده اطلاعات نماد : رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 279: 33516:-4021934
نماد تجاری DR2SBCABEX0020905
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی شیمی بافت
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 182106.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 127475.00
حداکثر قیمت مجاز 1821060.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 500 182106
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1401/06/02 40 تن 167,151