مشاهده اطلاعات نماد : برش 4 کربنه (رافینیت) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 275: 33024:-3962917
نماد تجاری IB4TZCABEX0020908
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا برش 4 کربنه (رافینیت) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 738.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -737262.00
حداکثر قیمت مجاز 738738.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 16
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 300 738
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد