مشاهده اطلاعات نماد : برش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 400
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 275: 33004:-3960532
نماد تجاری ICSTZCABEX0020908
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا برش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 400
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 740.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -739260.00
حداکثر قیمت مجاز 740740.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30
تعداد حجم قیمت
1 200 600
تعداد حجم قیمت
1 400 740
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1402/09/07 100 تن 700
1402/08/23 100 تن 740
1402/08/09 100 تن 800.63
1402/08/09 100 تن 795.63
1402/08/09 100 تن 791.63
1402/08/09 100 تن 786.63
1402/08/02 100 تن 788.87
1402/08/02 100 تن 751.3
1402/08/02 200 تن 751
1402/08/02 100 تن 750.63
12345...>>