مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 275: 33051:-3966134
نماد تجاری IPTTZCABEX0020908
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 1260.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -12598727.40
حداکثر قیمت مجاز 12601247.40
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 4
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 200 1260
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1402/03/30 20 تن 1,043