مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1800000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 272: 32642:-3917049
نماد تجاری DSVTBCABEX0020904
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/27
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 1200000
حداکثر حجم عرضه 600000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 253488.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 177442.00
حداکثر قیمت مجاز 2534880.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
1 30000 253488
1 60000 253488
تعداد حجم قیمت
1 1800000 253488
تاریخ حجم قیمت
1402/08/27 30000 253,488
1402/08/28 60000 ليتر 253,488
تاريخ حجم قيمت
1402/09/11 420000 ليتر 239,586
1402/09/11 90000 ليتر 239,586
1402/09/11 300000 ليتر 239,586
1402/09/08 30000 ليتر 239,586
1402/09/07 60000 ليتر 239,586
1402/09/07 120000 ليتر 239,586
1402/09/06 90000 ليتر 239,586
1402/09/05 300000 ليتر 239,586
1402/09/04 30000 ليتر 239,586
1402/09/04 480000 ليتر 239,586
12345...>>