مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 272: 32697:-3923674
نماد تجاری DISTBCABEX0020904
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/27
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 204073.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 142852.00
حداکثر قیمت مجاز 2040730.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 50 204073
تعداد حجم قیمت
1 500 204073
تاریخ حجم قیمت
1402/08/27 50 204,073
تاريخ حجم قيمت
1402/09/04 200 تن 195,127
1402/09/04 150 تن 195,127
1402/09/04 20 تن 195,127
1402/08/20 150 تن 204,073
1402/08/20 20 تن 204,073
1402/07/29 100 تن 224,716
1402/07/29 100 تن 224,716
1402/07/04 50 تن 239,397
1402/06/26 25 تن 234,327
1402/06/21 50 تن 234,327
12345...>>