مشاهده اطلاعات نماد : سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 255: 30648:-3677808
نماد تجاری ITKNDPRBEX0020907
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/30
نام تجاری کالا سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -10.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -10010.00
حداکثر قیمت مجاز 9990.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
1 1000 -10
1 2000 -10
تعداد حجم قیمت
1 4000 -10
تاریخ حجم قیمت
1402/08/30 1000 -10
1402/08/30 2000 تن -10
تاريخ حجم قيمت
1402/07/12 2000 تن -10
1402/07/04 500 تن -10
1402/06/05 2000 تن -10
1402/03/23 1000 تن -10
1402/02/30 1000 تن -10
1402/02/30 1000 تن -10
1402/01/30 2000 تن -10
1402/01/29 4000 تن -10
1401/12/07 1000 تن -10
1401/12/01 2000 تن -10
123