مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 271: 32560:-3907222
نماد تجاری DIRSRCABEX0020829
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/08/24
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 243032.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 170123.00
حداکثر قیمت مجاز 2430320.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 25 243032
تعداد حجم قیمت
1 1000 243032
تاریخ حجم قیمت
1402/08/24 25 243,032
تاريخ حجم قيمت
1402/09/11 500 تن 232,379
1402/09/06 500 تن 232,379
1402/08/17 300 تن 243,032
1402/08/17 500 تن 243,032
1402/08/03 500 تن 254,393
1402/07/12 2980 تن 285,100
1402/07/10 20 تن 285,100
1402/06/05 3000 تن 219,019
1402/05/29 200 تن 207,567
1402/05/29 150 تن 207,567
12345...>>