مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1008000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 76: 9167:-1100083
نماد تجاری DSTESCABEX0020309
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 1008000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 156318.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 109423.00
حداکثر قیمت مجاز 1563180.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
5 30000 156318
1 42000 156318
1 60000 156318
تعداد حجم قیمت
1 1008000 156318
تاریخ حجم قیمت
1402/03/06 30000 156,318
1402/03/06 30000 ليتر 156,318
1402/03/06 30000 156,318
1402/03/06 60000 ليتر 156,318
1402/03/06 30000 156,318
1402/03/07 42000 ليتر 156,318
1402/03/08 30000 156,318
تاريخ حجم قيمت
1402/02/30 30000 ليتر 160,833
1402/02/27 12000 ليتر 160,833
1402/02/27 30000 ليتر 160,833
1402/02/25 18000 ليتر 160,833
1402/02/25 30000 ليتر 160,833
1402/02/25 60000 ليتر 160,833
1402/02/25 48000 ليتر 160,833
1402/02/25 60000 ليتر 160,833
1402/02/25 30000 ليتر 160,833
1402/02/25 30000 ليتر 160,833
12345...>>