مشاهده اطلاعات نماد : حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2016000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 241: 28930:-3471643
نماد تجاری DSCESCABEX0020313
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 2016000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 148092.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 103665.00
حداکثر قیمت مجاز 1480920.00
حداقل حجم خرید 18000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 60000 148092
4 60000 208865
1 60000 241001
1 210000 230019
1 300000 220019
1 306000 192999
1 486000 148092
1 504000 157592
1 504000 159592
1 504000 161592
1 504000 163592
2 504000 201999
4 504000 207777
1 510000 149239
1 510000 150239
1 510000 151239
1 510000 173001
1 600000 201019
1 600000 211019
تعداد حجم قیمت
1 2016000 148092
تاریخ حجم قیمت
1402/03/06 60000 241,001
1402/03/06 210000 ليتر 230,019
1402/03/06 300000 220,019
1402/03/06 600000 ليتر 211,019
1402/03/06 60000 208,865
1402/03/06 60000 ليتر 208,865
1402/03/06 60000 208,865
1402/03/06 60000 ليتر 208,865
1402/03/06 504000 207,777
1402/03/06 102000 ليتر 207,777
تاريخ حجم قيمت
1402/03/13 504000 ليتر 214,004
1402/03/13 504000 ليتر 214,004
1402/03/13 120000 ليتر 214,003
1402/03/13 90000 ليتر 214,003
1402/03/13 714000 ليتر 214,003
1402/03/13 84000 ليتر 214,002
1402/02/23 780000 ليتر 242,721
1402/02/23 60000 ليتر 242,721
1402/02/23 510000 ليتر 242,721
1402/02/17 240000 ليتر 250,699
12345...>>