مشاهده اطلاعات نماد : حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1008000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 76: 9140:-1096818
نماد تجاری DSZESCABEX0020309
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 1008000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 157765.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 110436.00
حداکثر قیمت مجاز 1577650.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 12000 157765
2 18000 157765
6 30000 157765
1 60000 157765
1 120000 157765
تعداد حجم قیمت
1 1008000 157765
تاریخ حجم قیمت
1402/03/06 30000 157,765
1402/03/06 120000 ليتر 157,765
1402/03/06 12000 157,765
1402/03/06 18000 ليتر 157,765
1402/03/06 60000 157,765
1402/03/06 30000 ليتر 157,765
1402/03/06 30000 157,765
1402/03/06 30000 ليتر 157,765
1402/03/07 30000 157,765
1402/03/09 18000 ليتر 157,765
1402/03/10 30000 157,765
تاريخ حجم قيمت
1402/02/27 30000 ليتر 162,322
1402/02/24 12000 ليتر 162,322
1402/02/24 30000 ليتر 162,322
1402/02/24 18000 ليتر 162,322
1402/02/24 90000 ليتر 162,322
1402/02/24 12000 ليتر 162,322
1402/02/24 24000 ليتر 162,322
1402/02/24 12000 ليتر 162,322
1402/02/24 12000 ليتر 162,322
1402/02/24 18000 ليتر 162,322
12345...>>