مشاهده اطلاعات نماد : حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1008000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 241: 28934:-3472122
نماد تجاری DSBESCABEX0020313
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 1008000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 160216.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 112152.00
حداکثر قیمت مجاز 1602160.00
حداقل حجم خرید 18000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 30000 171888
1 30000 188001
3 60000 160216
1 60000 188001
4 60000 196733
1 90000 160216
2 90000 188001
1 90000 196765
2 120000 160216
1 240000 170039
1 504000 171589
1 504000 175589
1 504000 177810
1 504000 177820
1 510000 160000
تعداد حجم قیمت
1 1008000 160216
تاریخ حجم قیمت
1402/03/06 90000 196,765
1402/03/06 60000 ليتر 196,733
1402/03/06 60000 196,733
1402/03/06 60000 ليتر 196,733
1402/03/06 60000 196,733
1402/03/06 60000 ليتر 188,001
1402/03/06 90000 188,001
1402/03/06 90000 ليتر 188,001
1402/03/06 30000 188,001
1402/03/06 408000 ليتر 177,820
تاريخ حجم قيمت
1402/03/13 30000 ليتر 197,888
1402/03/13 90000 ليتر 193,745
1402/03/13 120000 ليتر 193,745
1402/03/13 150000 ليتر 190,009
1402/03/13 504000 ليتر 188,742
1402/03/13 114000 ليتر 187,942
1402/02/24 60000 ليتر 192,955
1402/02/23 60000 ليتر 192,955
1402/02/23 90000 ليتر 192,955
1402/02/23 60000 ليتر 192,955
12345...>>