مشاهده اطلاعات نماد : نرمال هگزان شرکت پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 77: 9242:-1109074
نماد تجاری DNHESCABEX0020313
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا نرمال هگزان شرکت پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 254026.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 177819.00
حداکثر قیمت مجاز 25402600.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
2 25 254026
تعداد حجم قیمت
1 500 254026
تاریخ حجم قیمت
1402/03/06 25 254,026
1402/03/06 25 تن 254,026
تاريخ حجم قيمت
1400/09/08 25 تن 253,031