مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 241: 28962:-3475475
نماد تجاری DIRESCABEX0020309
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 169636.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 118746.00
حداکثر قیمت مجاز 1696360.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 100 169636
1 500 169636
4 850 169636
3 1000 160000
1 1000 168000
3 1000 169630
1 2000 168000
1 2000 169630
تعداد حجم قیمت
1 4000 169636
تاریخ حجم قیمت
1402/03/06 100 169,636
1402/03/06 850 تن 169,636
1402/03/06 850 169,636
1402/03/06 850 تن 169,636
1402/03/06 850 169,636
1402/03/06 500 تن 169,636
تاريخ حجم قيمت
1402/03/02 100 تن 169,636
1402/03/02 50 تن 169,636
1402/03/02 25 تن 169,636
1402/03/02 100 تن 169,636
1402/03/02 675 تن 169,636
1402/03/02 700 تن 169,636
1402/03/02 675 تن 169,636
1402/03/02 675 تن 169,636
1402/02/25 675 تن 169,881
1402/02/25 675 تن 169,881
12345...>>