مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 241: 28978:-3477404
نماد تجاری DIRBACABEX0020309
نام تولید کننده شركت پالايش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
حجم عرضه 2500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 169636.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 118746.00
حداکثر قیمت مجاز 1696360.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 50 169000
3 50 169109
2 50 174636
1 50 175008
1 50 178001
1 100 169636
1 100 174634
1 100 175646
1 300 174636
1 475 169636
3 500 169109
1 500 169636
1 500 171223
2 500 174236
1 500 174636
1 525 174642
1 575 169636
2 600 169636
2 1000 169636
تعداد حجم قیمت
1 2500 169636
تاریخ حجم قیمت
1402/03/06 50 178,001
1402/03/06 100 تن 175,646
1402/03/06 50 175,008
1402/03/06 525 تن 174,642
1402/03/06 50 174,636
1402/03/06 50 تن 174,636
1402/03/06 500 174,636
1402/03/06 300 تن 174,636
1402/03/06 100 174,634
1402/03/06 500 تن 174,236
1402/03/06 275 174,236
تاريخ حجم قيمت
1402/02/18 200 تن 169,881
1402/02/18 50 تن 169,881
1402/02/18 50 تن 169,881
1402/02/18 50 تن 169,881
1402/02/18 50 تن 169,881
1402/02/18 25 تن 169,881
1402/02/18 100 تن 169,881
1402/02/18 100 تن 169,881
1402/02/18 100 تن 169,881
1402/02/18 100 تن 169,881
12345...>>