مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 250000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 239: 28688:-3442563
نماد تجاری DPEPDCAB02W020313
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 250000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 1073.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -1071927.00
حداکثر قیمت مجاز 1074073.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 70000 1073
تعداد حجم قیمت
1 250000 1073
تاریخ حجم قیمت
1402/03/06 70000 1,073
تاريخ حجم قيمت
1402/02/16 7000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,020
1402/02/09 7000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,020
1402/01/30 60000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,073
1401/12/22 4000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 779
1401/12/13 230000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 813
1401/12/06 90000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 813
1401/11/26 140000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 813
1401/11/23 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 820
1401/11/12 2000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 729
1401/11/05 2000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 729
12345...>>