مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا - دوجانبه

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 237: 28463:-3415561
نماد تجاری DPEPDCAB01W020313
نام تولید کننده برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا - دوجانبه
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 1020.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -1018980.00
حداکثر قیمت مجاز 1021020.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 500
تعداد حجم قیمت
1 3000 1020
تعداد حجم قیمت
1 10000 1020
تاریخ حجم قیمت
1402/03/06 3000 1,020
تاريخ حجم قيمت
1402/03/09 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,080
1402/02/30 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,080
1402/02/23 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,080
1402/02/16 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,080
1402/02/09 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,080
1402/01/30 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,080
1402/01/26 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,080
1402/01/16 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,020
1402/01/08 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,020
1401/12/22 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 820
12345...>>