مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 237: 28494:-3419282
نماد تجاری DPEPDCAB00W020313
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 1080.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -1078920.00
حداکثر قیمت مجاز 1081080.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 14000 1080
تعداد حجم قیمت
1 20000 1080
تاریخ حجم قیمت
1402/03/06 14000 1,080
تاريخ حجم قيمت
1402/03/09 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,020
1402/02/30 7000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,020
1402/02/23 7000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,020
1402/02/16 30000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,073
1402/02/09 130000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,073
1402/01/30 7000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,020
1402/01/26 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,020
1402/01/16 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,080
1402/01/08 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,080
1401/12/21 55000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 813
12345...>>