مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 420000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 195: 23434:-2812128
نماد تجاری DSFSRCABEX0020308
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/03
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
حجم عرضه 420000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 153423.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 107397.00
حداکثر قیمت مجاز 1534230.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 9000
تعداد حجم قیمت
1 30000 153423
تعداد حجم قیمت
1 420000 153423
تاریخ حجم قیمت
1402/03/03 30000 153,423
تاريخ حجم قيمت
1402/03/08 30000 ليتر 153,423
1402/01/29 90000 ليتر 171,325
1402/01/29 30000 ليتر 171,325
1402/01/29 60000 ليتر 171,325
1401/12/02 60000 ليتر 171,107
1401/12/02 510000 ليتر 171,098
1401/12/02 480000 ليتر 171,098
1401/12/02 450000 ليتر 171,098
1401/11/18 90000 ليتر 178,020
1401/11/18 60000 ليتر 178,020
12345...>>