مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 149: 17901:-2148144
نماد تجاری DISSRCABEX0020308
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/03
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 142443.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 99711.00
حداکثر قیمت مجاز 1424430.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
3 50 142443
تعداد حجم قیمت
1 500 142443
تاریخ حجم قیمت
1402/03/03 50 142,443
1402/03/06 50 تن 142,443
1402/03/07 50 142,443
تاريخ حجم قيمت
1402/02/30 100 تن 142,648
1402/02/25 100 تن 142,648
1402/02/25 100 تن 142,648
1402/02/25 100 تن 142,648
1402/02/13 50 تن 152,425
1402/02/10 75 تن 152,425
1402/02/09 50 تن 152,425
1402/02/05 25 تن 152,425
1402/02/05 50 تن 152,425
1402/02/05 300 تن 152,425
12345...>>