مشاهده اطلاعات نماد : (LCO)ال سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 244: 29295:-3515449
نماد تجاری DOCABCABEX0020308
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/03
نام تجاری کالا (LCO)ال سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 146689.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 102683.00
حداکثر قیمت مجاز 1466890.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 25 146689
1 50 146689
1 300 146689
تعداد حجم قیمت
1 5000 146689
تاریخ حجم قیمت
1402/03/03 50 146,689
1402/03/03 25 تن 146,689
1402/03/03 25 146,689
1402/03/03 300 تن 146,689
تاريخ حجم قيمت
1402/03/10 100 تن 146,689
1402/03/10 100 تن 146,689
1402/03/10 100 تن 146,689
1402/01/16 25 تن 215,301
1402/01/09 25 تن 215,301
1402/01/09 1000 تن 215,301
1401/06/15 500 تن 197,944