مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی فن آوران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 243: 29213:-3505609
نماد تجاری IMTFACABFC0020316
نام تولید کننده شرکت پتروشيمي فن آوران
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1402/03/03
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی فن آوران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 285.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -284715.00
حداکثر قیمت مجاز 285285.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
1 50 285
تعداد حجم قیمت
1 600 285
تاریخ حجم قیمت
1402/03/03 50 285
تاريخ حجم قيمت
1402/02/19 150 تن 300
1402/01/15 200 تن 335
1401/09/22 100 تن 330
1401/09/22 200 تن 330
1401/09/08 250 تن 330
1401/07/06 300 تن 370
1401/06/08 25 تن 370
1401/05/26 150 تن 360
1401/04/22 425 تن 370
1401/04/07 1000 تن 370
12345...>>