مشاهده اطلاعات نماد : آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 959: 115104:-13812498
نماد تجاری IIRSRCABEX1000226
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/02/19
نام تجاری کالا آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 510.5000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -509989.50
حداکثر قیمت مجاز 511010.50
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 200 510.5
تعداد حجم قیمت
1 200 510.5
تاریخ حجم قیمت
1400/02/19 200 510.5
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد