مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 40000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 985: 118248:-14189805
نماد تجاری DPEPDCAB02W000225
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/02/18
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 40000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 540.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -539460.00
حداکثر قیمت مجاز 540540.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 2000 540
1 7200 540
1 13000 540
تعداد حجم قیمت
1 40000 540
تاریخ حجم قیمت
1400/02/18 13000 540
1400/02/18 7200 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
1400/02/18 2000 540
تاريخ حجم قيمت
1400/03/11 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 560
1400/03/11 2500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 560
1400/03/01 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 555
1400/02/08 1700 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 570
1400/02/04 1700 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 550