مشاهده اطلاعات نماد : نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 959: 115118:-13814192
نماد تجاری DKRNDCABEX3000222
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/02/19
نام تجاری کالا نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
حجم عرضه 1200000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 87979.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 61586.00
حداکثر قیمت مجاز 88066979.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1200000 87979
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد