مشاهده اطلاعات نماد : نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 917: 110079:-13209494
نماد تجاری DKRNDCABEX2000222
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/02/19
نام تجاری کالا نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
حجم عرضه 1200000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 87979.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 61586.00
حداکثر قیمت مجاز 88066979.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
1 30000 87979
تعداد حجم قیمت
1 1200000 87979
تاریخ حجم قیمت
1400/02/19 30000 87,979
تاريخ حجم قيمت
1399/07/23 30000 ليتر 60,111
1399/07/23 310000 ليتر 59,429
1399/07/23 155000 ليتر 59,309
1399/07/23 155000 ليتر 59,228
1399/07/23 250000 ليتر 59,123