مشاهده اطلاعات نماد : نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1800000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 956: 114747:-13769658
نماد تجاری DKRNDCABEX0000222
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/02/19
نام تجاری کالا نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
حجم عرضه 1800000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 87979.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 61586.00
حداکثر قیمت مجاز 88066979.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
1 240000 87979
1 1560000 87979
تعداد حجم قیمت
1 1800000 87979
تاریخ حجم قیمت
1400/02/19 240000 87,979
1400/02/19 1560000 ليتر 87,979
تاريخ حجم قيمت
1400/03/17 120000 ليتر 90,689
1400/03/17 300000 ليتر 90,589
1400/03/17 300000 ليتر 90,589
1400/03/17 300000 ليتر 90,589
1400/03/17 300000 ليتر 90,589
1400/03/17 300000 ليتر 90,589
1400/03/17 180000 ليتر 90,589
1399/11/07 60000 ليتر 87,176
1399/11/07 30000 ليتر 87,176
1399/09/19 120000 ليتر 68,849
12345...>>