مشاهده اطلاعات نماد : رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 985: 118241:-14188951
نماد تجاری IR2SBCABEX0000225
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی شیمی بافت
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/02/18
نام تجاری کالا رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 301.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -300699.00
حداکثر قیمت مجاز 301301.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 200
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2000 301
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1400/03/23 500 تن 348.29
1400/03/23 500 تن 344.09
1400/03/23 1000 تن 343.2
1400/03/23 500 تن 342.09
1400/03/18 500 تن 347
1400/03/18 500 تن 347
1400/01/25 1000 تن 330
1400/01/25 1000 تن 330
1400/01/25 500 تن 330
1400/01/15 500 تن 359
12345...>>