مشاهده اطلاعات نماد : شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل MTBE

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 2400
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 985: 118231:-14187754
نماد تجاری IMESBCABEX0000218
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی شیمی بافت
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/02/18
نام تجاری کالا شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل MTBE
حجم عرضه 2400
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 715.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -714285.00
حداکثر قیمت مجاز 715715.00
حداقل حجم خرید 400
حداقل خرید جهت کشف قیمت 200
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2400 715
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1400/02/11 2400 تن 713.02
1400/02/06 2400 تن 716.21
1399/07/21 2000 تن 428
1399/07/19 3000 تن 428
1399/04/17 1000 تن 470