مشاهده اطلاعات نماد : بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 25000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 35029: 4203494:-504419302
نماد تجاری IGBNDFWBEX0981004
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 25000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 660.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -659340.00
حداکثر قیمت مجاز 660660.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 25000 660
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/11/28 3000 تن 365
1398/06/12 50000 تن 630