مشاهده اطلاعات نماد : بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 75000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 35027: 4203282:-504393867
نماد تجاری IGBNDFWBEX0981010
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 50000
حداکثر حجم عرضه 25000
نوع معامله سلف
قیمت پایه 640.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -639360.00
حداکثر قیمت مجاز 640640.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 50000 640
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/11/28 3000 تن 365
1398/06/12 50000 تن 630