مشاهده اطلاعات نماد : نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 50000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 35028: 4203402:-504408241
نماد تجاری IGONDCABEX0981023
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 50000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 445.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -444555.00
حداکثر قیمت مجاز 445445.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 50000 445
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1401/09/15 1000 تن 915.7
1401/09/15 1000 تن 907.7
1401/09/15 1000 تن 905.69
1401/09/15 1000 تن 905.59
1401/09/15 1000 تن 905.49
1401/09/15 1000 تن 905.39
1401/09/15 1000 تن 900.7
1401/09/15 1000 تن 896.66
1401/09/15 1000 تن 895.92
1401/09/15 1000 تن 895.29
12345...>>