مشاهده اطلاعات نماد : هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 34959: 4195116:-503413944
نماد تجاری DHHBOFWBEX0980929
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 57471.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 40230.00
حداکثر قیمت مجاز 5747100.00
حداقل حجم خرید 150
حداقل خرید جهت کشف قیمت 150
تعداد حجم قیمت
1 150 57471
تعداد حجم قیمت
1 5000 57471
تاریخ حجم قیمت
1398/09/13 150 57,471
تاريخ حجم قيمت
1399/05/01 150 تن 63,111
1399/04/25 360 تن 60,610
1399/04/25 360 تن 60,610
1399/04/04 600 تن 52,725
1399/02/17 500 تن 38,409
1399/02/17 500 تن 38,409
1399/02/17 500 تن 38,409
1398/09/06 160 تن 55,521