مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 35032: 4203854:-504462497
نماد تجاری DISSRCABEX0980918
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 800
حداکثر حجم عرضه 400
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 33125.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 23188.00
حداکثر قیمت مجاز 331250.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 800 33125
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1402/09/08 60 تن 195,127
1402/08/20 75 تن 204,073
1402/08/17 100 تن 204,073
1402/07/10 500 تن 239,397
1402/06/28 500 تن 234,327
1402/05/15 400 تن 155,836
1402/05/14 1000 تن 155,836
1402/05/14 50 تن 155,836
1402/05/14 50 تن 155,836
1402/04/24 50 تن 142,862
12345...>>