مشاهده اطلاعات نماد : نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 100
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 35054: 4206490:-504778855
نماد تجاری DLNTZCABEX0980917
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/12
نام تجاری کالا نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 100
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 7236.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 5066.00
حداکثر قیمت مجاز 72360.00
حداقل حجم خرید 5
حداقل خرید جهت کشف قیمت 5
تعداد حجم قیمت
1 100 7236
تعداد حجم قیمت
1 100 7236
تاریخ حجم قیمت
1398/09/12 100 7,236
تاريخ حجم قيمت
1402/09/06 12 تن 49,000
1402/09/06 6 تن 49,000
1402/09/06 18 تن 49,000
1402/08/29 12 تن 49,000
1402/08/29 6 تن 49,000
1402/08/29 6 تن 49,000
1402/08/22 6 تن 49,000
1402/08/22 18 تن 49,000
1402/08/22 12 تن 49,000
1402/08/22 6 تن 49,000
12345...>>