مشاهده اطلاعات نماد : سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 250
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 34961: 4195351:-503442170
نماد تجاری DLFTZCABEX0980917
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/12
نام تجاری کالا سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 250
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 36135.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 25295.00
حداکثر قیمت مجاز 361350.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 25 36135
تعداد حجم قیمت
1 250 36135
تاریخ حجم قیمت
1398/09/12 25 36,135
تاريخ حجم قيمت
1402/08/15 50 تن 214,699
1402/08/15 50 تن 214,698
1402/08/15 50 تن 214,695
1402/08/15 50 تن 214,694
1402/06/06 50 تن 173,869
1402/06/06 50 تن 173,339
1402/06/06 50 تن 173,123
1402/06/06 50 تن 173,122
1402/05/30 50 تن 299,009
1402/05/30 50 تن 282,282
12345...>>