مشاهده اطلاعات نماد : بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 35052: 4206270:-504752446
نماد تجاری IGBNDCABEX0981002
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/12
نام تجاری کالا بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 573.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -572427.00
حداکثر قیمت مجاز 573573.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000 573
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1400/03/24 25000 تن 558.3
1400/03/24 25000 تن 553.1
1400/03/04 1000 تن 433.79
1400/03/04 1000 تن 432.33
1400/03/04 2000 تن 440.5
1400/02/13 1000 تن 590
1400/02/13 1000 تن 590
1400/01/17 2000 تن 440
1399/12/26 1000 تن 445.25
1399/12/26 1000 تن 441.25
12345...>>