لیست کارگزاران

شرکتمدیر عامل آدرس تلفن وب سایت
تواناحمیدرضا طریقی 42906 https://tavana.net
کاریزمامحمد مهدی ناسوتی فرد 021-45466000 Br@charisma.ir
آبانمصطفی حقیقی مهمانداری 85510 https://aban.net
آتی ساز بازارحسین مساح بوانی 88961510-88961505 http://atsb.ir
اردیبهشت ایرانیانعبداله رجبی خانقاه 82446 و 82467701 https://oibourse.ir
آرمان تدبیر نقش جهانبهادر شمس 86080513 https://armanbroker.ir/
آرمون بورس صادق قاسمی 84708122 https://www.armoonbourse.com
آفتاب درخشان خاورمیانهنادر اسدی نهاری 88497582-6 http://www.mesbroker.com
اقتصاد بیدارسیدرضا اعجازی 42029000 info@ebbco.ir
آگاهمحمدرضا سرافراز یزدی 82154000 http://www.agahbroker.com
امین آویدغلامرضا گل گر 09123882898- 42366124 info@aminavid.com
امین سهممعین شفیعی 02188645344 http://www.aminsahm.com
ایساتیس پویامهدی حاجی غلام سریزدی 66747767-8 http://www.ipb.ir
ایمن بورسحسین احمدی 66740877 imen-bourse.ir
آینده نگر خوارزمیحسن قاسمی 61914101 http://www.kharazmibroker.com
بانک انصارامین آذریان 86081247-86082146 http://www.pgkbroker.ir
بانک آیندهغلامعباس ترابی 42764000-4232 info@babc.ir
بانک پاسارگاد - 88101723 http://www.pasargadbroker.com
بانک تجارت حسین مقدم 88720296-24853304-24853400 https://tejaratbankbrk.ir
بانک توسعه صادراتمحمد ثریانژاد 88306005 http://www.edbibroker.ir
بانک خاورمیانهحمید رضا مهدوی 86080919 http://www.mebbco.com
بانک دیحسین دیده خانی 88932494 https://www.daybankbroker.com
بانک رفاه کارگرانعباس کشوری 88373220 http://www.refahbroker.com
بانک سامانحمیدرضا مهرآور 66177436 https://samanbourse.com
بانک سپهاردشیر مردان پور پینوندی 88726057 info@sepahbroker.ir
بانک صادرات ایرانمهدی کباری 02191077700- 02142359 http://saderatbourse.com
بانک صنعت و معدنرامین ملماسی 88511535 http://www.smbroker.ir
بانک کارآفرینعلیرضا فهیمی 22655911 www.karafarinbk.ir
بانک کشاورزیحیدر سلیتی 0218658 www.bkisecurities.co m
بانک مسکن- 75439000 info@maskanbourse.com
بانک ملتمحمد مشاری 42116000 Info@mellatbroker.ir
بانک ملی ایران حسام الدین جعفری ندوشن 84359422-84359402 http://www.bmibourse.com
باهنرمحمدرضا قنبری 58621 http://bahonarbrokerage.com
بهمنترنم زهرا رضایی 83326 http://www.bahmanbroker.com
بورس بهگزینمحمد مفید چپردار 42846000 info@behgozinbroker.com
بورس بیمه ایران- 8948 info@bimeiranbroker.ir
بورسیراناکبر حامدی میخوش 88832860 https://www.boursiran.ir
پارس ایده بنیانژاک نصیری 88497596 http://pi.rhbroker.com
پارسیانمجتبی حسنپور 87148-(داخلی 127-122) http://www.parsianbroker.com
پیشگامان بهپرورعاطفه حقیقی نیا 66475520-66475583 http://www.behbourse.com
تامین سرمایه نوینعباس دهقان مدیسه 86791000 http://www.novinib.com
تدبیرگر سرمایهسیدعلی هاشمی 88756238 http://www.tadbirgar.com
تدبیرگران فردا امین غزالی 82428-داخلی502 http://www.tadbirbroker.com
توازن بازارهنریک وسکانیانس اعقان 88627169 http://tavazonex.com
توسعه سرمایه دنیاحسنعلی بشارت احسانی 42094000 http://www.tsd-broker.com
توسعه سهندکیارش هومن 021-74619 https://sahandbroker.com/
توسعه فردا بهمن سیدزارع 88215904 https://www.fardabroker.com
حافظمحمدصادق احمدیان طاهری 88729810-18 http://www.hafezbourse.com
خبرگان سهام- 88787384-88781432 http://www.khobregan.com
دارامحمد مرادی 66744260 http://www.aradbourse.com
دانایاناحمد کاظمی 91078000 https://www.danayan.broker
دنیای خبرهسید مهدی سید مطهری 66741779 http://www.dkhobreh.com
دنیای نوین محمدباقر پیشوا 02142649 https://donyayenovin.com/
راهبرد سرمایه گذاری ایران سهامحمید علیخانی 88645173-80 http://www.erahbord.com
راهنمای سرمایه گذارانشاهرخ بدیعی 88851096 info@rahnamabroker.ir
رضویمحسن محمدی 91075050 http://www.rbc.ir
سپهر باستانسعید جمالی 88801979 info@sepehrebastan.com
ستاره جنوبامیرحسین فرجادمنش 66465778-66467063-66467132-66465965 http://www.sjbourse.com
سرمایه گذاری ملی ایرانزهرا بردباری 02142353000 https://www.nibi.ir/
سرمایه و دانش امیرعلی مستخدمین حسینی 021-42548-779 http://www.ckbroker.com
سهام بارزنرگس افشار 02188762517 info@ebarez.com
سهم آشناناصر کشاورز 22148223-22148762 http://www.abco.ir
سی ولکس محمودرضا الهی فرد 71029 داخلی200 http://www.seavolexkala.com
سینامهدی اسکندری 88924977-80 https://www.sinabroker.ir/
شهرمحمد گودرزی 88227158-88226143-09124961078 info@shahrb.ir
صبا تامینوحید حسن پور دبیر 42115000 https://sababroker.ir/
صبا جهاد علیرضا مرادی 42906 http://www.sjb.co.ir
فارابیرحمان بابازاده 88106101 http://www.irfarabi.com
فیروزه آسیاجواد حسنی نویسی 88106106 j.hassani@firouzehasia.com
کارآمدحسین عادل زاده 72874000 https://karamadbrokerage.com/
کارگزاری اندیشه و بینش پیشروعلیرضا حسین پور 88173571 info@pishrobroker.ir
کالای خاور میانهمحمدحسن کمال آبادی 87168 http://www.mecbroker.com
مبین سرمایه محمدعلی محمدی 88382904-7 http://www.mobinsb.com
مفید هادی مهری 09123908864 info@emofid.com
ملل پویاایوب باقرتبار 42584201 https://www.melalsecurities.com
مهرآفرینعلی بهشتی روی 83570500 info@mehrbroker.com
مهراقتصادایرانیانقاسم غمخوار 42919450 www.meibourse.com
نگاه نوینمهدی میرشاه محمد 88903445 http://www.pegahbourse.ir
نهایت نگرسید وحید وحیدی 84450 http://www.nahayatnegar.com
نواندیشان بازار سرمایهمحسن عینی 82450 http://www.noandishan.ir
هوشمند رابینحسن رضائی پور 41627000 https://emodabber.com