بیانیه های عرضه

کالا عرضه کننده تاریخ درج توضیحات دانلود فایل
ته مانده برج اتمسفریک پالایش نفت کرمانشاه 1398/11/01 دانلود
نرمال اکتیل الکل (الکل سنگین) شرکت پتروشیمی شیمی بافت 1401/02/31 دانلود
دی سولفید اویل (دی اس او) بازرگانی گاز ایران 1401/05/08 دانلود
حلال 402 سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 1401/05/12 دانلود
بلندینگ نفتا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 1401/05/12 دانلود
رافینت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 1401/05/12 دانلود
میعانات گازی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 1401/05/12 دانلود
نفت سفید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 1401/05/12 دانلود
هیدروکربن سنگین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 1401/05/12 دانلود
آیزوفید پالایش نفت بندرعباس 1401/09/06 دانلود